Twee personen voeren een gesprek via een laptop.
Illustratie van doelstellingen in LinkedIn Campagnebeheer.
Illustratie van categorieën in LinkedIn Campagnebeheer.
Illustratie van de LinkedIn homepagina die het bedrijf Fixdex laat zien.
Illustratie van een persoon aan tafel achter zijn laptop.
Illustratie van een grafiek en resultaten in LinkedIn Campagnebeheer.