Doelstelling

  •  Het demand generation-team heeft een tweeledig doel: leads van hoge kwaliteit genereren op korte termijn om de salespipeline te vullen en aandacht te blijven besteden aan toekomstige prospects voor de lange termijn. Dit is nodig vanwege de specifieke salescycli, voornamelijk bij het converteren van klanten in het midden- en hoge segment. 
  • Tegelijkertijd ondersteunt het team de plannen voor internationale groei van Expensya en de uitbreiding buiten de eigen Franse markt naar nieuwe Europese markten zoals Spanje en Duitsland.

Oplossingen

Het team van Expensya heeft een tweeledige benadering op LinkedIn:

  • Om vraag voor de toekomst te creëren, besteden ze aandacht aan een grote doelgroep met hoogwaardige content zoals e-books en infographics. Dit zorgt voor een grote groep koude leads voor de lange termijn.
  • Om de huidige vraag op te vangen, richten ze zich op senior-besluitvormers in het hoge segment door middel van acquisitieberichten. Dit is gerichter en daarom worden er 2x zoveel leadformulieren ingevuld dan door koude leads.

Succesfactoren

De volgende vier factoren hebben volgens Expensya geleid tot hun succes op LinkedIn: