Doelstellingen

  • Het marketingteam van SDA Bocconi wil uitvinden wat de mogelijkheden zijn van LinkedIn als marketingkanaal om meer aanmeldingen te realiseren voor de master- en managementopleidingen.
  • Er zijn twee campagnes gestart op LinkedIn als pilot. De opleidingen werden specifiek voor het voetlicht gebracht bij niche-doelgroepen die voorheen altijd lastig te bereiken waren voor de school. Dit was een goede lakmoesproef voor de precieze targetingmogelijkheden van LinkedIn.

   Aanpak

  • SDA Bocconi, hun mediabureau en het team van LinkedIn Marketingoplossingen werkten nauw samen om de targetingstrategie te definiëren en verfijnen.
  • Het toepassen van beste werkwijzen en de inzet van een 'testen-en-leren'-benadering leidden tot een omvangrijk aantal leads van hoge kwaliteit binnen slechts twee maanden. De kosten per lead lagen 40% lager dan beoogd (vergeleken met andere kanalen) en de kwaliteit van de leads werd beoordeeld door het salesteam.

   Succesfactoren

  • Doorlopende optimalisatie van de campagne en een mindset van testen-en-leren waren onderdeel van het succes van SDA Bocconi op LinkedIn. De campagnes waren in het begin gericht op doelgroepen met een hoge intentie om een formulier in te vullen op hun website. Toen dit niet de goede resultaten opleverde, begon SDA Bocconi een test met Leadformulieren. Vanaf dat moment stroomden de kwalitatief goede leads binnen.
  • SDA Bocconi hield ook nauwgezet de gegevens over campagneprestaties bij. Dit leverde inzichten op in advertentieprestaties, demografie van de doelgroep en gedrag. Hiermee kon de strategie voortdurend worden aangepast.