Twee mensen zitten glimlachend aan een bureau en kijken naar een computer.
Light teal background
Medium teal background
Een UI-illustratie van de berichtenfunctie in Recruiter.
Ilustración de la pantalla de resumen del proyecto de la interfaz de Recruiter.
Dark teal background