Tre personer som pratar.
  • 60 % mer sannolikhet för engagemang i inlägg från kollegor
  • 14 gånger mer sannolikhet för delning av innehåll på organisationens sida