Mål

  • SDA Bocconis kanalmarknadsföringsteam började med att analysera LinkedIns möjligheter som en marknadsföringskanal för att skapa fler registreringar för deras master- och ledarskapsprogram.
  • De startade två pilotkampanjer på LinkedIn. Programmen presenterades specifikt till nischade målgrupper som traditionellt sett har varit svåra att nå för handelsskolan. Detta var ett bra lackmustest för LinkedIns exakta målinriktningsmöjligheter.

 Metod

  • SDA Bocconi, deras medieagentur och LinkedIn Marketing Solutions-teamet arbetade i nära samarbete för att definiera och förfina strategin avseende målinriktning.
  • Genom att tillämpa tips och råd och använda en pröva och se-metod kunde SDA Bocconi skapa en bra volym med leads av hög kvalitet på bara två månader. Kostnaden per lead var 40 % lägre än målet, som jämfördes med riktlinjer för andra kanaler, och kvaliteten på leads validerades av försäljningsteamet.

  Framgångsfaktorer

  • Pågående kampanjoptimering och en pröva och se-inställning var avgörande för SDA Bocconis framgång på LinkedIn. Deras kampanjer var inledningsvis inriktade mot att få målgrupper med hög intention att fylla i Deras formulär på webbplatsen.  När detta inte gav de ideala resultaten provade SDA Bocconi istället med Lead Gen-formulär och kvalitets-leads började flöda in.
  • SDA Bocconi höll också nära koll på kampanjens prestationsdata för att få insikter om annonsers prestation, målgruppers demografi och beteende för kontinuerlig förfining av strategin.