Utmaning

  • Munich Re hade fler än 20 relaterade LinkedIn-sidor som fungerade självständigt, vilket gjorde varumärkets röst tunnare. Detta gjorde det svårare för företaget att skapa ett djupare engagemang hos målgruppen för deras kärnverksamhet, etablera sig som en inspiratör inom framväxande företagsområden som cybersäkerhet och hållbarhet samt skapa leads bland segment med nischmålgrupper.

  Lösning

  • Munich Re implementerade en global strategi för sociala medier och slog samman sin närvaro på LinkedIn till en enda centralt hanterad sida.
  • Det multifunktionella teamet för sociala medier utvecklade en strategi för organiska medier som alltid är aktiv och som fokuserar på innehåll inom viktiga ämnen som företaget vill äga. De använde en global innehållskalender för att justera aktivitet internt enligt de tips och råd som de fick från LinkedIns masterclass om strategier för innehållsmarknadsföring.
  • Teamet för digitala kommunikationer använde organiskt engagemang för att köra betalda mediekampanjer som alltid är aktiva på LinkedIn. Genom att använda en heltäckande metod kunde de ha en bred målinriktning för marknadsföringskampanjer och använda LinkedIns förstahandsdata för att exakt definiera specifika målgrupper för marknadsföringskampanjer inriktade på efterfrågan.