Toegang tot Plaatsen beheren      |     Toewijzen per e-mail      |       Toewijzen via CSV     |     Volgende stap

Opmerking:

Alleen beschikbaar voor de Sales Navigator Enterprise-editie en kan alleen worden beheerd door beheerders.

TeamLink Extend-plaatsen stellen bedrijven in staat om hun TeamLink-netwerk uit te breiden door de netwerken van leden toe te voegen die geen volledige Sales Navigator-functionaliteit nodig hebben.

Hoe u toegang krijgt tot Plaatsen beheren

 1. Beweeg in Sales Navigator bovenaan de pagina de cursor over Beheerder en selecteer vervolgens Plaatsen beheren in het keuzemenu.

Plaatsen toewijzen per e-mail

Assign Seats by Email
 1. Selecteer op de pagina Plaatsen beheren het tabblad TeamLink Extend-plaatsen.
 2. Klik op Plaatsen toewijzen per e-mail.
 3. Volg de aanwijzingen om het toewijzen van plaatsen te voltooien.
 4. Klik op Toewijzen.

Plaatsen toewijzen door een CSV-bestand te importeren

Assign Seats By CSV

Gebruik dit sjabloon om een nieuw CSV-bestand te maken

1. Vul de volgende kolommen in:

 • primary_email_address: het e-mailadres van de persoon waaraan u de plaats wilt toewijzen.
 • Deze moet overeenkomen met het e-mailadres dat is gekoppeld aan het LinkedIn-account van de persoon waaraan u de plaats wilt toewijzen.
 • license_sales_status: de licentiestatus van de persoon waaraan u de plaats wilt toewijzen (actief of inactief).
 • license_teamlinkextend_status: deze kolom is alleen beschikbaar voor Sales Navigator Enterprise. U moet deze kolom toevoegen aan het bestandssjabloon wanneer u TeamLink Extend-plaatsen wilt toevoegen.

2. Klik op de pagina Plaatsen beheren op het keuzemenu CSV beheren. 

3. Klik op Importeren en selecteer het nieuwe CSV-bestand dat u wilt uploaden. Wanneer de optie Importeren grijs wordt weergegeven en niet kan worden gebruikt, dan gebruikt op hetzelfde moment een andere Beheerder het account om een CSV-bestand te uploaden.

De volgende stappen

Beheerders kunnen de status bekijken van verzonden TeamLink Extend-uitnodigingen:

 1. Selecteer op de pagina Plaatsen beheren het tabblad TeamLink Extend-plaatsen.
 2. Zoek en selecteer de gebruikers die u wilt bekijken. In de bijbehorende rij ziet u de status van hun Teamlink Extend-uitnodiging en kunt u welkomstberichten opnieuw verzenden.

Gebruikers kunnen TeamLink Extend-instellingen wijzigen:

 1. Op LinkedIn.com kan de gebruiker rechts bovenaan op zijn of haar profielfoto klikken.
 2. Ga naar het gedeelte Privacy en instellingen.
 3. Klik onder het gedeelte Abonnementen op Wijzigen vlakbij TeamLink Extend en wijzig de TeamLink Extend-instellingen.