Rapportagerechten

De volgende rechten bieden beheerders de mogelijkheid om multidisciplinaire partners, salesmanagers of andere collega's inzage te geven in gebruiksrapportages voor alle gebruikers binnen een contract, terwijl het tegelijkertijd de toegang tot het beheer van plaatsen beperkt.

Teamlid + rapporteur

  • Heeft toegang tot gebruiksrapportages.
  • Én alle mogelijkheden van de rol van teamlid.

Alleen rapporteur

  • Heeft toegang tot gebruiksrapportages.
  • Gebruikt geen plaatslicentie.

*Opmerking: voor deze bevoegdheid is geen plaatslicentie nodig.

Belangrijkste toepassingen

Group

Teams observeren

Geef salesmanagers bedrijfsbreed de mogelijkheid inzicht te krijgen in hoe hun teams gebruikmaken van Sales Navigator, zonder risico te lopen dat de instellingen voor Plaatsen beheren worden gewijzigd.

Group Plus Another Person

Licenties optimaliseren

Maak plaatslicenties binnen uw contract vrij door managers die het kernproduct niet gebruiken over te zetten van ‘Teamlid + beheerder’ naar ‘Alleen rapporteur’.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over hoe u personen toegang kunt verlenen tot de functie Gebruiksrapportages, neemt u contact op met uw Customer Success Manager voor Sales Navigator.

*Deze nieuwe bevoegdheden zullen de zichtbaarheid niet beperken. Iedereen met deze bevoegdheden kan gebruiksrapportages weergeven voor het volledige contract.

**Door alleen rapportagerechten toe te wijzen aan een actieve gebruiker van Sales Navigator, zal deze persoon zijn of haar toegang tot Sales Navigator als teamlid verliezen en kan het kernproduct niet meer worden gebruikt. Zorg ervoor dat de optie Teamlid + rapporteur is geselecteerd om toegang tot gebruiksrapportages én een Sales Navigator-plaatslicentie toe te kennen.