Afbeelding van drie pratende personen
Werving zal in de toekomst belangrijke veranderingen binnen bedrijven teweegbrengen.
Recruiters krijgen meer zeggenschap over salarissen en beloningen
Recruiters zullen nog harder gaan inzetten op het werkgeversmerk nu getalenteerde kandidaten weer een sterkere positie krijgen.
Recruiters zullen een strategischere set softskills nodig hebben
Werving zal nog meer hand in hand gaan met learning and development.
Percentage of hiring pros saying they’d hope to see these outcomes from integrating generative AI into the recruiting process: Automate repetitive tasks to prioritize more strategic work — 74% Make it faster/easier to source candidates — 67% Make it faster/easier to engage candidates — 59%
Afbeelding van drie werkende mensen
Ondanks dat het moeilijk is om nieuwe medewerkers te vinden, blijven werkgevers zich inzetten voor een divers
Werkgevers zullen meer gebruik gaan maken van flexwerkers om zichzelf te beschermen in de huidige
Afbeelding van drie lachende personen
Bedrijven zullen meer aandacht hebben voor wat kandidaten het liefst willen.
Wervingsprofessionals zullen opnieuw gaan nadenken over wat ze hun kandidaten aanbieden.
Generatie Z zal werkgevers belonen die waarde hechten aan ontwikkeling en diversiteit.  Green dash line
Afbeelding van drie mensen die op laptops werken
Werven op basis van vaardigheden wordt de gouden standaard.
75% of recruiting pWerven op basis van vaardigheden wordt de gouden standaard.ros predict skills-first hiring will be a priority for their company in the next 18 months.
Door op basis van vaardigheden te werven, komt talent bovendrijven dat normaal over het hoofd zou worden gezien.
Bedrijven gaan zich meer concentreren op het in kaart brengen van de vaardigheden waarover hun werknemers
Afbeelding van drie werkende mensen
Medium warm red background
Bedrijfsleiders zullen de waarde inzien van het invullen van openstaande functies met talent van eigen bodem.
Light warm red background
Medium warm red background
Bijscholing zal een belangrijk instrument zijn om een divers personeelsbestand te behouden.
Light warm red background
Medium warm red background
Leren is niet alleen maar meer een drijfveer voor medewerkers, maar ook voor kandidaten.  Warm red dash line
Light warm red background
Afbeelding van drie twee personen