Voorbeeld functiebeschrijving Chief Financial Officer (CFO)

Functiebeschrijving

[BedrijfX] groeit en we hebben een Chief Financial Officer (CFO) nodig om toezicht te houden op de financiële systemen waarmee we verder kunnen komen. We zijn op zoek naar een ervaren CFO om ons team van getalenteerde professionals te versterken en onze financiën overzichtelijk te houden, zodat we succes kunnen blijven boeken. De CFO heeft zowel een dagelijkse als een doorlopende impact op de bedrijfsactiviteiten en helpt ons om onze financiële positie te analyseren, strategisch uit te werken en te laten groeien. Deze ervaren strateeg begrijpt niet alleen de huidige boekhoudkundige praktijken en trends, maar heeft ook een bewezen ervaring met het aantrekken van kapitaal en het inspelen op veranderingen, zowel bij groei als bij herstructureringen. Als lid van ons senior management voelt hij of zij zich op zijn of haar plaats in een leidinggevende rol die duidelijke communicatie- en presentatievaardigheden vereist.

Doelstellingen van deze rol

 • Verantwoordelijk, hetzij direct of door het aansturen van personeel, voor alle cashmanagement, investeringen, verzekeringen, budgettering en financiële verslaggeving, het helpen aansturen van de financiële strategie van het bedrijf en de behoefte aan personeel
 • Coördinatie van de ontwikkeling van de jaarlijkse operationele, kapitaal- en programmabudgetten, en de rapportage hierover
 • Ervoor zorgen dat de cashflow verenigbaar is met de bedrijfsactiviteiten, door toezicht te houden op de dagelijkse boekhouding, registratie, rapportage en interne controleactiviteiten van de organisatie
 • Leiding geven aan de ontwikkeling en het gebruik van beleid op basis van beste werkwijzen, methodes en tools die zorgen voor een goed gecontroleerde, maar flexibele organisatie met een sterk fiscaal beheer, projectbeheer, teamoverschrijdende communicatie en workflow
 • Voldoen aan federale, staats- en lokale financiële vereisten door bestaande en nieuwe wetgeving te bestuderen, naleving af te dwingen en actie te ondernemen

Dagelijkse en maandelijkse verantwoordelijkheden

 • Samenwerken met het senior management om op efficiënte wijze budgetvoorstellen op te stellen, toegang te verschaffen tot informatie over projectfinanciering, en de naleving van contracten/subsidies en verslaggeving te beheren
 • Onderzoeken van omzetmogelijkheden en economische trends, analyse van interne activiteiten, identificatie van gebieden voor kostenvermindering en procesverbetering
 • Risicobeheer uitvoeren door analyse van de schulden en investeringen van het bedrijf, en evaluatie en beheer van de kapitaalstructuur en initiatieven voor fondsenwerving
 • Toezien op de HR-functie, coördineren met externe dienstverleners (payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden en algemene HR) en intern personeel dat verantwoordelijk is voor diverse aspecten van HR
 • Toezicht houden op de prestaties met opvolging, indien nodig corrigerende maatregelen nemen en gedetailleerde rapporten opstellen, zowel huidige als prognoses voor omzetgesprekken, het managementteam en de rest van het bedrijf
 • Leiding geven aan financieel personeel en toezicht houden op de financiële IT-systemen, ervoor zorgen dat alle toepasselijke voorschriften van de DASB, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie andere relevante voorschriften worden nageleefd

Vaardigheden en kwalificaties

 • Master in boekhouding, bedrijfsboekhouding of financiën
 • Meer dan 5 jaar ervaring in leidinggevende functies
 • Leiderschapsvaardigheden, met vastberadenheid en persoonlijke integriteit
 • Uitzonderlijke mondelinge, schriftelijke en visuele communicatievaardigheden
 • Inzicht in geavanceerde boekhouding, regelgevingskwesties en belastingplanning
 • Kennis van het aantrekken van kapitaal buiten de traditionele kredietlijnen

Gewenste kwalificaties

 • Internationale ervaring
 • Ervaring met fusies en overnames en relaties met investeerders
 • Ervaring op leidinggevend niveau met SaaS-bedrijfsmodellen en de bijbehorende opbrengstverantwoording is een belangrijk pluspunt
 • CPA is een belangrijk pluspunt
Lampje