Twee recruiters zitten aan een tafel terwijl de een LinkedIn Talent Insights leest op hun laptop.

  • Krijg inzicht in trends en veranderingen op de talentenmarkt dankzij realtime gegevens over vraag en aanbod.

  • Maak gebruik van gegevens en inzichten om uw strategieën te bepalen voor het verkrijgen, ontwikkelen en behouden van talent.
  • Vergaar meer kennis over belangrijke markten voor uw bedrijf, talentpools en andere bedrijven.

  • Bekijk waar uw talent vandaan komt en waar u talent aan verliest.

  • Vergelijk uw personeelsbestand met dat van uw concurrenten.
  • Geef advies over belangrijke bedrijfsbeslissingen met gegevens over talent van ’s werelds grootste professionele netwerk.

  • Exporteer en deel talentpool- en bedrijfsrapporten met uw team.
Aanbevolen hulpbronnen