Weergaven

Standaard hebt u toegang tot de weergaven ‘Lopende deals van mijn team’ en ‘Sluit in dit kwartaal’.

U kunt ook aanvullende gepersonaliseerde weergaven maken. Gepersonaliseerde weergaven voor elk van uw teamleden stellen u in staat om op gegevens gebaseerde gesprekken met hen te voeren over hun kansen. Deze weergaven maken uw werkoverleg efficiënter en inspireert uw medewerkers betere verkoopresultaten te behalen.

U kunt als volgt een nieuwe weergave maken

  • Om een nieuwe weergave te maken, klikt u bovenin uw Deals-dashboard op het keuzemenu naast ‘Weergaven’. Vervolgens kiest u ‘Nieuwe weergave maken’. U kunt filters toepassen en weergaven maken afhankelijk van hoe u uw verkoopproces beheert. 
    • Als salesmanager kunt u uw weergaven op afzonderlijke salesprofessionals filteren door het filter Eigenaar te selecteren. Daarmee geeft u de kansen van specifieke eigenaars weer, voor zover u bevoegd bent om deze te bekijken in uw CRM.
    • De velden die worden weergegeven wanneer u weergaven maakt of beheert, zijn de velden die uw Sales Navigator-beheerder voor u beschikbaar heeft gesteld. Deals ondersteunt vrijwel alle aangepaste veldtypes in CRM’s. Als u wilt dat er nog andere velden worden weergegeven, neemt u contact op met uw Sales Navigator-beheerder.

Weergaven bewerken

  • U kunt op elk gewenst moment de door u gemaakte weergaven bekijken of aanpassen.
  • U kunt instellen hoe kolommen op uw Deals-dashboard worden weergegeven. 
    • Om deze weergave te bewerken, klikt u bovenin uw Deals-dashboard op ‘Kolommen bewerken’. Vervolgens kunt u kolommen toevoegen of verwijderen en de volgorde aanpassen waarin deze op uw dashboard worden weergegeven. Op die manier kunt een optimaal overzicht samenstellen op uw dashboard.
Finding Leads

Vragen?

Voor technische problemen:

Bezoek het Helpcentrum van LinkedIn Sales Navigator voor technische artikelen waarin veelgestelde vragen worden beantwoord.

Voor meer tips en beste werkwijzen:

Bezoek de hub voor klanten voor links naar live webinarsessies en hulmiddelen die u met anderen kunt delen.