Voorbeeld functiebeschrijving Data Scientist

Functiebeschrijving

Bij [Bedrijf X] vertrouwen we op gegevens die inzichten opleveren als input voor onze systemen en oplossingen. We zoeken een ervaren Data Scientist die ons dat inzicht dagelijks kan leveren. Ons ideale teamlid heeft de wiskundige en statistische expertise die je mag verwachten, maar is ook van nature nieuwsgierig en creatief aangelegd, eigenschappen die minder dik gezaaid zijn. Terwijl u onze gegevens binnenhaalt, interpreteert en opschoont, verwachten we dat u vragen stelt, verbanden legt en kansen ontdekt die verborgen waren, allemaal om alle mogelijkheden van de gegevens te benutten. U zult in een team dataspecialisten werken maar de gegevens met uw eigen methoden ‘slicen en dicen’ en zo nieuwe visies voor de toekomst genereren.

Doelstellingen van deze functie

 • Samenwerken met productontwerp en -ontwikkeling om inzicht te krijgen in de behoeften
 • Innovatieve statistische modellen voor gegevensanalyse onderzoeken en bedenken
 • Conclusies aan alle belanghebbenden communiceren
 • Slimmere zakelijke processen faciliteren en analytics toepassen om bruikbare informatie te krijgen
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de techniek en de branche

Dagelijkse en maandelijkse verantwoordelijkheden

 • Als de belangrijkste datastrateeg werken: nieuwe datasets identificeren en integreren die via de capaciteiten van ons product kunnen worden benut en in nauwe samenwerking met het engineeringteam de ontwikkeling van gegevensproducten plannen en uitvoeren
 • Systematisch analytische experimenten uitvoeren waarmee verschillende problemen kunnen worden opgelost en hiermee een verschil maken in verschillende gebieden en branches
 • Relevante databronnen en datasets identificeren waar gegevens uit kunnen worden geëxtraheerd voor de zakelijke behoeften van klanten. Grote gestructureerde en ongestructureerde datasets en variabelen verzamelen
 • Algoritmen en modellen ontwikkelen en gebruiken om grote hoeveelheden data te extraheren, modellen met gegevens- en foutanalyse verbeteren, gegevens opschonen en controleren of deze uniform en juist zijn
 • Gegevens analyseren om trends en patronen te ontdekken en ze met een duidelijk doel voor ogen interpreteren
 • Analytische modellen toepassen bij de productie door samen te werken met softwareontwikkelaars en machine learning engineers
 • Analytische oplossingen aan belanghebbenden uitleggen en waar nodig verbeteringen aan operationele systemen doorvoeren

Vaardigheden en kwalificaties

 • Bachelordiploma Statistiek, Toegepaste Wiskunde of een soortgelijk werkveld
 • Meer dan zeven jaar werkervaring op het gebied van datawetenschap
 • Bekwaam in datamining, wiskunde en statistische analyse
 • Bedreven in patroonherkenning en voorspellende modellen maken
 • Ervaring met Excel, PowerPoint, Tableau, SQL en programmeertalen (zoals Java/Python, SAS)
 • U houdt ervan om in een dynamisch, onderzoeksgericht team aan meerdere projecten tegelijk te werken.

Gewenste kwalificaties

 • Masterdiploma Statistiek, Toegepaste Wiskunde of een soortgelijk werkveld
 • Meer dan twee jaar ervaring op het gebied van projectmanagement
 • Professionele certificaten.
Lampje