Voorbeeld functiebeschrijving Executive Director

Functiebeschrijving

[BedrijfX] heeft als doel een levendige kunstcommunity op te bouwen die de kwaliteit van leven van iedereen in de community verbetert. We zijn op zoek naar een vaardige Executive Director die ons bij deze belangrijke taak kan ondersteunen. U legt verantwoording af aan de raad van bestuur en regelt de strategische en bedrijfskundige efficiëntie van ons personeel en onze programma’s. U bent een doorgewinterde leidinggevende met kennis van wat er nu speelt in de creatieve sector. Bovendien hebt u aantoonbare ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van een fondsenwervingsplan. Daarnaast beschikt u over eerdere ervaring met personele aansturing en werving. Als u al over goede contactmogelijkheden met lokale groepen en gemeenschappen beschikt, komt dat goed uit. Bovenal voelt u zich prettig in een leidinggevende functie die om heldere communicatie en sterke besluitvaardigheid vraagt.

Doelstellingen van deze functie

 • U werkt nauw samen met de raad van bestuur en werkgroepen, waarbij u problemen binnen de organisatie communiceert, evalueert en aanpakt
 • U regelt de dagelijkse bedrijfsvoering, programmastrategieën, compliance, kwaliteitsborging en programma-efficiëntie
 • U stelt personeelsvereisten voor een efficiënte bedrijfsvoering op, brengt deze in de praktijk, onderhoudt een goede bedrijfscultuur, stuurt aan op een aantrekkelijke werksfeer die tot minder verloop leidt en handelt naar het algemeen doel van de organisatie
 • U vertegenwoordigt onze organisatie in de lokale media, waardoor onze naamsbekendheid toeneemt
 • U stelt een uitvoerbaar plan op voor fondsenwerving en beheert de maandelijkse kasstroom
 • U voldoet aan alle wetgeving op lokaal, provinciaal en nationaal niveau

Dagelijkse en maandelijkse verantwoordelijkheden

 • U stelt bedrijfsplannen op ter verwerkelijking van doelen die u samen met de raad van bestuur hebt geformuleerd
 • U stelt samen met de raad van bestuur agressieve jaarlijkse doelen op ten behoeve van fondsenwerving en haalt deze doelen ook; u werft fondsen bij stichtingen, het bedrijfsleven, particulieren en overheidsorganen
 • U werkt samen met het personeel en de raad van bestuur aan jaarlijkse benefietacties en andere fundraisers, waarbij u de hoofdverantwoordelijke bent voor al het externe communicatiemateriaal, zoals websites, marketing, nieuwsbrieven en sociale media
 • U bent het gezicht van de organisatie en verleent actief een bijdrage aan externe evenementen voor meer zichtbaarheid, geloofwaardigheid en naamsbekendheid; daarnaast smeedt u strategische samenwerkingen om onze organisatie onder de aandacht te brengen bij creatieve gemeenschappen en ons programma uit te breiden
 • U creëert en stuurt een effectief team samen dat zich inspant om het algemeen doel van de organisatie te behalen middels succesvolle programma’s, banden met de creatieve gemeenschap en doelen op het gebied van fondsenwerving
 • U staat aan het hoofd van een cultureel rijk geschakeerd bestand aan medewerkers, klanten en leden van de creatieve gemeenschap; de vaardigheden, culturen en talenrijkdom van die gemeenschappen komen tot uitingen in onze merkidentiteit

Vaardigheden en kwalificaties

 • Bacheloropleiding op het gebied van bedrijfskunde, personeelsmanagement of financiën
 • Minimaal 7 jaar ervaring in hoger management, bij voorkeur bij een non-profitorganisatie
 • Veel ervaring met public relations, marketing en fondsenwerving
 • Kennis van leiderschaps- en managementprincipes op het gebied van non-profitorganisaties
 • Aantoonbare succeservaringen in de samenwerking met de raad van bestuur
 • Ondernemende geest en innovatieve benadering van zakelijke planning
 • Dynamische en charismatische teamspeler die zich graag als boegbeeld van de organisatie profileert

Gewenste kwalificaties

 • Vervolgopleiding of MBA
 • Ervaring met het beheren van budgetten
 • Uitzonderlijke mondelinge, schriftelijke en visuele communicatievaardigheden
Lampje