• Zelfbewustzijn
  Dit gaat over het begrijpen van uw eigen emoties, sterke en zwakke punten. Mensen met een hoge mate van zelfbewustzijn zijn beter in staat om realistische doelen op te stellen en een positieve werkomgeving te creëren. 

 • Zelfregulering
  Hier draait het om het beheersen van impulsief gedrag en het vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen. Zelfregulering leidt tot meer stabiliteit en minder conflict binnen een team.

 • Motivatie
  Een innerlijke drive om doelen op te stellen en te bereiken, los van externe factoren zoals salaris of status. Gemotiveerde werknemers zijn vaak productiever en meer gefocust op het bereiken van team- en organisatiedoelen. 

 • Empathie
  Dit is het vermogen om emoties bij anderen te herkennen en te begrijpen. Een empathische werknemer kan beter samenwerken en heeft vaak sterkere interpersoonlijke relaties.

 • Sociale vaardigheden
  Dit omvat effectieve communicatie, conflictoplossing en het vermogen om goed in een team te werken. Goede sociale vaardigheden zijn essentieel voor het opbouwen en onderhouden van relaties in de werkomgeving.
 • Verbeterde samenwerking en teamwerk
  Emotioneel intelligente mensen kunnen effectief communiceren, feedback geven en ontvangen, en zich aanpassen aan de behoeften van het team, wat resulteert in een vlottere en meer harmonieuze samenwerking.

 • Betere conflictoplossing
  Ze beschikken over het vermogen om meningsverschillen snel te identificeren en op een constructieve manier aan te pakken, waardoor escalerende conflicten vaak kunnen worden voorkomen.

 • Verbeterde leiderschapsvaardigheden
  Een hoge emotionele intelligentie is een cruciale eigenschap voor effectief leiderschap. Deze personen kunnen anderen inspireren, motiveren en begeleiden, wat leidt tot een sterkere teamdynamiek.

 • Hogere arbeidstevredenheid en retentiepercentages
  Wanneer medewerkers goed met elkaar kunnen opschieten en zich emotioneel gesteund voelen, zijn ze niet alleen tevredener over hun werk, maar ook meer geneigd om langer bij de organisatie te blijven.
 • Zelfbewustzijn
  Een nuttige vraag zou kunnen zijn: "Kun je een situatie beschrijven waarin je je bewust was van je beperkingen en hoe je daarmee omging?"

 • Zelfregulatie
  Probeer iets als: "Beschrijf een moment waarop je je emoties moest beheersen op het werk. Hoe heb je dat aangepakt?" 
   
 • Motivatie
  Om motivatie te testen, vraag je bijvoorbeeld: "Wat motiveert je om elke dag je beste beentje voor te zetten?"
   
 • Empathie
  Voor empathie zijn vragen als "Hoe reageer je als een collega door een moeilijke tijd gaat?" vaak heel verhelderend.

 • Sociale Vaardigheden
  En voor het onderdeel sociale vaardigheden kunt u denken aan: "Kun je een voorbeeld geven van een succesvolle samenwerking met een moeilijke collega of klant?"