• Bedrijfswaarden en-cultuur
 • Bedrijfslocatie(s) en voorzieningen, waaronder bereikbaarheid en gemak
 • Algeheel salarispakket
 • Loopbaanontwikkeling
 • Managementstijl
 • Teamkaliber en kwaliteit
 • Kwaliteit van het werk
 • Voortdurende erkenning van medewerkers
 • Evenwicht tussen werk en privéleven, of verhouding tussen werk en vrije tijd
 • Voordelen, zoals tandartsverzekering en vakantietijd
 • Voordelen op het werk, zoals lunch, kinderopvang op locatie, flexibele werktijden en telewerken
 • Niet-salarisgebonden financiële voordelen zoals vergoeding voor woon-werkverkeer, bonussen, huisvestingssubsidies, verhuizing en hulp
 • Kansen voor reizen en blootstelling aan klanten
 • Kansen om gemeenschapsdienst te verrichten
 • Baanzekerheid