Collage van portretfoto's
Man in groen shirt die aan een tafel zit


   Verandering in wervingspercentage tussen september 2021 en september 20221:

Grafiek met wervingspercentages van 11 landen
Vrouw in grijsgroen shirt die achter een bureau zit

Verandering in het vertrouwen van kandidaten en medewerkers dat hun financiële situatie in de zes maanden vanaf januari 20222 zal verbeteren:

Man die op het bed zit met een telefoon en laptop

   Belangrijkste prioriteiten voor kandidaten in Nederland, augustus 20223:

 

De afgelopen jaren vormde thuiswerken een belangrijke verandering in het dagelijks leven van veel mensen. En dankzij nieuwe wetgeving die binnenkort van kracht wordt, krijgen werknemers in Nederland meer vrijheid in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren. Uit gegevens blijkt echter dat het aantal vacatures voor functies op afstand afneemt, ook al stijgt onder kandidaten de vraag naar dit soort functies.

In de eerste negen maanden van 2022 is het aantal vacatures voor functies op afstand geleidelijk afgenomen van een piek van 9% in januari naar 5% in september.  Tegelijkertijd blijft de interesse en het aantal sollicitaties naar dit soort functies hoog (bij 15% van alle vacatureweergaven en 15% van alle sollicitaties draait het om functies op afstand4.

Grafiek van vacatureplaatsingen versus sollicitaties in Nederland en wereldwijd
Vrouw in een geel topje en met een zonnebril op haar hoofd die een telefoon vasthoudt en ernaar kijkt.

De kans dat medewerkers die een functiewijziging krijgen – door een overstap of promotie binnen het bedrijf, bij hun organisatie blijven is groter dan bij medewerkers die dezelfde functie blijven bekleden. Een voorbeeld: na één jaar ligt de kans dat medewerkers bij een bedrijf blijven 15 procent hoger bij de medewerkers die een functiewijziging hebben gehad, dan bij medewerkers die geen functiewijziging hebben gehad.

 •   De kans dat een medewerker die binnen het bedrijf een overstap heeft gemaakt, na twee jaar nog steeds bij hetzelfde bedrijf werkt, is 70%. De kans dat een medewerker die geen overstap binnen het bedrijf heeft gemaakt, na twee jaar nog steeds bij hetzelfde bedrijf werkt, is 47%.

 •   Na drie jaar werkt 61% van de medewerkers die een functiewijziging hebben gehad, nog bij hetzelfde bedrijf, tegenover 35% van de medewerkers die geen functiewijziging hebben gehad4.

Grafiek van interne functiewijzigingen en het personeelsbehoud in een periode van drie jaar
Opvallendheden in wereldwijde branches Regionale opvallendheden
Staafdiagram waarin voor verschillende branches het percentage personeelsbehoud is te zien onder medewerkers die een overstap binnen het bedrijf hebben gemaakt, en onder medewerkers die dat niet hebben gedaan
Staafdiagram waarin voor verschillende landen het percentage personeelsbehoud is te zien onder medewerkers die een overstap binnen het bedrijf hebben gemaakt, en onder medewerkers die dat niet hebben gedaan